Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Wetenschappen

verwondering, uitdaging, inzicht en toekomst


1. Waarom wetenschappen studeren?

Wetenschappen studeren is een toekomstgerichte keuze die je vanuit een verwondering toelaat een dieper inzicht in de natuur, de mens en de wereld te verkrijgen.

Wetenschap is de motor van technologische vooruitgang en innovatie in onze wereld. Aan elk technische innovatie, van de iPad en de elektrische auto tot de nieuwste medicijnen en chirurgische robot, ligt een wetenschappelijk inzicht aan de grondslag. Wetenschappen geven inzicht in de werking van de natuur en de wereld, van het onmetelijk grote, zoals sterren en planeten, tot het onmetelijk klein, zoals elektronen, atomen en moleculen.

Wetenschappelijke studies leiden leerlingen op in een systematische, kritische en gestructureerde aanpak, gaande van nauwkeurige observatie tot logische deductie en formulering van hypothesen en conclusies. Naast de werken van de grondleggers van de wetenschappen zoals Newton en Pasteur
wordt ook aandacht besteed aan hedendaagse maatschappelijke thema's zoals kernenergie en genetische gemodificeerde gewassen.

De wetenschappen leiden leerlingen niet alleen in in de grondslagen van onze sterk veranderende wereld, ze komen ook tegemoet aan de 'verwondering' die we allemaal ervaren bij het zien van de natuurlijke fenomenen in deze wereld. Hoe ontstaat de regenboog? Wat zijn sterren? Waarom bloeien bloemen? Wat is biodiesel?


2. Wetenschappen-STEM in de 2de graad

stemnieuw250Dit schooljaar voerden wij in de lessen wiskunde en fysica de STEM-didactiek in voor alle leerlingen in de richting wetenschappen. Essentieel daarbij is dat het leerplan voor beide vakken volledig afgewerkt wordt. We doen dit voortaan vanuit een andere invalshoek, vanuit een andere didactiek. Daartoe krijgen de leerlingen ook een lesuur engineering en zorgen we er ook voor in samenwerking met het VTI dat ook het gedeelte techniek aan bod komt. De leerlingen zijn alvast heel enthousiast!


STEM?
STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematcs. De lessen wiskunde, fysica, engineering en techniek worden op elkaar afgestemd zodat elk vak een ondersteuning biedt aan het andere vak. De leerlingen leren op die manier ook de samenhang tussen de verschillende STEM-vakken zien en de relevante van elk vak. In de lessen engineering leren leerlingen ook programmeren, dit is belangrijk voor verdere wetenschappelijke studies. Het Sint-Jozefsinisttuut-College was samen met het VTI van Torhout pilootschool en stond in voor de ontwikkeling van een deel van het curriculum derde jaar (lightbox). Dit hebben we dan verder uitgewerkt zodat we onze leerlingen op een onderzoekend-ontdekkende manier een kwalitatef sterk aanbod kunnen doen dat volledig beantwoordt aan het leerplan. Dit ontdekkend, verklarend leren van natuurweten, technische systemen, ideeën zorgt er voor dat onze afdeling wetenschappen in het College een krachtge leeromgeving wordt voor de leerlingen. Momenteel werken de leerkrachten van het vierde jaar hard aan een kwalitatef sterk vervolg in dat vierde jaar

3. Wetenschappen studeren in de 3de graad

  • Om wetenschappen te studeren in de derde graad zijn intellectuele capaciteiten zoals logisch redeneren en wiskundig denken (i.h.b. voor het vak fysica) belangrijk, maar ook een sterke interesse en motivatie om de natuurlijke fenomenen rondom ons te begrijpen en toe te passen.

    Lessentabel wetenschappen in de derde graad

  biologie chemie fysica
  5de 6de 5de 6de 5de 6de
Lat-Wet,
Gr-Wet
1 2 2 2 2 2
Mt-Wet 2* 2 2 2 2 2
We-Wi 6 2* 2 2 3 3 4
We-Wi8 2* 2 2 2 2 3

Een basispakket wetenschappen van 5 u/week in het 5de jaar en 6u/week ín het 6de jaar wordt gegeven in de richtingen GrWet en LaWet. In de richting MtWet wordt een extra uur labo chemie en biologie aangeboden. (* is 1u extra biologie als projectwerking)

De richting WeWi8 krijgt een extra uur fysica in het zesde jaar, waar zowel extra leerstof mechanica als onderzoeksopdrachten aan bod komen.

Tenslotte krijgen de leerlingen van de richting WeWi6 het meest fundamentele pakket wetenschappen: 7u/week in het 5de jaar tot 9 u/week in het 6de jaar. Het spreekt voor zich dat in deze richting heel wat aandacht gaat naar het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, rapporteren van resultaten, uitdieping van de leerstof, ... en dit in de 3 wetenschapsvakken.

4. CLIL : Fysica in het Engels in het 5de en 6de jaar WeWi6

clilnieuw250Sinds een tweetal jaar kan je in het Sint-Jozefsinsttuut-College ook bepaalde lessen in een vreemde taal volgen. CLIL staat voor een aanbod van zaakvakken die in een vreemde taal gegeven worden. In het Sint-Jozefsinsttuut-College van Torhout kiezen we daarbij voor de maximale aanpak, d.w.z. het vak wordt van de eerste tot de laatste minuut (van lessen tot en met examens) in de vreemde taal gegeven. Alleen dan is er
immers sprake van een duidelijke leerwinst zowel voor de vreemde taal als voor het zaakvak.

In het 5de en 6de jaar Wetenschappen-Wiskunde 6 kan je Fysica in het Engels volgen.
Meer info over CLIL: klik hier

5. Wetenschappen studeren in het hoger onderwijs

Wetenschappen en technologie krijgen een groot maatschappelijk draagvlak. De instroom van jong wetenschappelijk talent is cruciaal voor de verdere uitbouw van onze kennismaatschappij, onze welvaart en ons welzijn (cf. 'Vlaanderen in actie'). De bedrijfswereld, de ziekenhuizen, het onderwijs,... roepen hard om wetenschappelijk geschoolde krachten. De toekomst van onze wetenschappers is nu reeds verzekerd.

Dit hebben onze leerlingen wetenschappen zeker goed begrepen: 65 % van de leerlingen die wetenschappen hebben gestudeerd in onze school gaan ook verder in deze richting. Hun gedegen vooropleiding zorgt dan ook voor spectaculaire slaagcijfers in het hoger onderwijs.

In welke wetenschappelijke richtingen studeren onze leerlingen wetenschappen typisch verder ?

Wetenschappelijke richting in het middelbaar Wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs
MtWet (4u wiskunde) PBA Verpleegkunde
PBA Secundair onderwijs
PBA Laboratoriumtechnieken
WeWi6 (6u wiskunde) ABh Industriële wetenschappen
ABU Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
ABU Geneeskunde of Biomedische wetenschappen
ABU Farmaceutische wetenschappen
WeWi8 (8u wiskunde) ABU Ingenieurswetenschappen
ABU Bio-ingenieurswetenschappen
ABU Handelsingenieur
ABU Geneeskunde
ABU Farmaceutische wetenschappen

4. Tenslotte

'Wetenschap maakt knap ...' (en zeker in het Sint-Jozefsinstituut-college) !

Ga naar boven