Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

4-5-6-8 uur wiskunde?

In de tweede graad twee leertrajecten wiskunde

In de tweede graad kan je voor het vak wiskunde kiezen voor het leertraject A. Dat is het leertraject van de vier uur wiskunde. Het kan gebeuren dat je toch vijf uur wiskunde hebt maar dan is er één uur voorzien voor extra oefeningen.

Je kan ook kiezen voor het leertraject B. Dan krijg je het leertraject dat voorzien is voor de vijf uur wiskunde. Wie zijn kansen wil open houden om in het vijfde jaar zes of acht uur wiskunde te volgen, doet er het best aan om het leertraject B te kiezen. Leertraject B sluit immers het best aan op de zware pakketten wiskunde van de derde graad.

Ook met de nieuwe lessentabellen kan je in de derde graad nog kiezen voor zes of voor acht uur wiskunde

De nieuwe lessentabellen en de nieuwe leerplannen vertrekken allemaal van een basis van 6 uur wiskunde. Het Sint-Jozefsinstituut-College heeft echter gekozen om het aanbod van de acht uur wiskunde te behouden.

Waarom kiezen leerlingen in de derde graad voor zes of acht uur wiskunde?

Stel je die vraag aan een leerling die voor acht of zes uur wiskunde gekozen heeft, dan krijg je steevast hetzelfde antwoord: we willen goed voorbereid zijn om later met succes onze studies in het hoger onderwijs af te ronden.

De aangeboden leerstof, die vrij uitgebreid kan zijn, leert hen grote pakketten te verwerken. Op die manier leren ze de leerstof begrijpen, synthetiseren en memoriseren.

Die werkwijze van studeren zal hen later goed van pas komen in hun verdere doorstroming naar het hoger onderwijs. Statistisch onderzoek in Vlaanderen wijst dan ook uit dat precies zij de meeste slaagkansen bezitten in het hoger onderwijs.

Welk profiel hebben de leerlingen die voor zes of acht uur wiskunde kiezen?

Leerlingen die voor de zes of acht uur wiskunde kiezen, mogen niet uit het oog verliezen dat het om een ASO-opleiding gaat. Dat betekent dat ze geconfronteerd worden met een waaier van uiteenlopende vakken die een algemene vorming voor ogen hebben. In die opleiding zijn dus ook taalvakken en vakken als geschiedenis of aardrijkskunde belangrijk.

Veel van die leerlingen hebben een uitgesproken interesse voor de positieve wetenschappen. Meestal waren hun resultaten in de tweede graad, in het bijzonder voor wiskunde, goed tot heel goed.

Wel stellen we vast dat de interesse voor die positieve wetenschappen soms wat eenzijdig is. Wat momenteel niet goed in de markt ligt, is het pure mathematische denken. Onder invloed van de huidige informatie- en communicatietechnologie legt men meer de nadruk op de concrete toepassingen. Het hedendaagse wiskundeonderwijs is op zoek naar een evenwicht tussen de razendsnelle technologische vernieuwingen en de meer traditionele diepere waarden en het is duidelijk dat niet alleen het leren van theorie belangrijk is. Het is de bedoeling dat leerlingen wiskunde leren kennen als een zinvolle activiteit en methode. Zo kun je de problemen uit allerlei domeinen aanpakken. Aandacht voor de ontwikkeling van de behandelde begrippen, hun rol in andere wetenschappen en in onze cultuur is daarom zeker noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen zes en acht uur wiskunde?

Het verschil uit zich vanzelfsprekend in de behandeling van een aantal bijkomende onderwerpen in het leerplan 8 uur: analytische meetkunde, reeksen ...

Dat is echter niet het belangrijkste onderscheid. De leerstofpunten die in beide leerplannen voorkomen, worden in de 8 uur meer uitgediept. Het gaat hier voor een aantal onderdelen om een meer theoretische aanpak van problemen. Het lestempo ligt soms iets hoger en de gemaakte oefeningen zijn complexer.

Waar vroeger het toelatingsexamen en de opleiding tot burgerlijk ingenieur zich richtten tot die studenten die het leerplan 8 uur gevolgd hadden, stellen we evenwel vast dat leerlingen die 6 uur wiskunde gekozen hebben nu ook makkelijker toegang krijgen tot die studies.

Ga naar boven