Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Lessentabel 5de en 6de jaar ASO

Klik hier om snel de juiste tabel of uitleg te vinden:

Lessentabel Gr-La • Gr-We • Gr-Wi • La-Mt • La-We • La-Wi

Lessentabel Ec-Mt • Ec-Wi • Hu-We • Mt-We • Mt-Wi • We-Wi6 • We-Wi8

De lessentabel doorgelicht

 


 
Gr-LaGr-WeGr-WiLaMtLa-WeLa-Wi
  5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de
Godsdienst  2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1  1      1 1 1 1      1 1
Geschiedenis  2  2 2  2 2 2 2  2  2 2 2 2
L.O.  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2
Nederlands  4  4  4 4 4 4 4  4 4 4 4 4
Economie                        
Latijn  4  4          4  4  4 4 4  4
Grieks 4 4  4 4 4  4            
Natuurwetenschappen  2  2         2 2        
Wiskunde  3  3 6  6 8  8  3 3  6 6 8 8
Esthetica 1 1 1  1  1 1  1 1 1  1  1  1
  Gr-La Gr-We Gr-Wi La-Mt La-We La-Wi
Frans 4  4*  3 3  3  3 4 4*  3 3 3  3
Engels  3 4*  2 2  2 2  3 4* 2 2 2 2
Duits 1            3  3*        
Aardrijkskunde     2  1         2  1    
Fysica     2  2  2 2      2  2 2 2
Chemie     2  2 2 2      2  2 2 2
Biologie      1 2 1 1      1  2  1 1
Ned. Expressie              1          
Seminarie Grieks (F)   1                    

* Projectwerking

De richtingen Latijn-Wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn-wiskunde , Grieks-wetenschappen en Grieks-wiskunde kunnen in de derde graad facultatief één uur Duits volgen.

 Ec-MtEc-WiHu-WeMt-WeMt-WiWe-Wi6We-Wi8
  5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de 5de 6de
Godsdienst 2  2  2 2  2 2 2 2 2 2 2  2 2 2
Aardrijkskunde 1 1  1  1  1  1     1  1        
Geschiedenis  2  2 2 2 2 2  2 2  2  2 2 2 2 2
L.O. 2  2  2  2  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2
Nederlands 4 4  4 4  4  4  4 4  4  4 4  4 4 4
Economie 4  4  4 4                    
Gedragswetenschappen         3 4                
Cultuurwetenschappen          4 3                
Natuurwetenschappen  2 2      2  2                
Wiskunde 3  3  6 6  3 3  4 4 6  6 6  6 8  8
Esthetica  1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1
  Ec-Mt Ec-Wi Hu-We Mt-We Mt-Wi We-Wi6 We-Wi8
Frans  4  4* 3 3 3 3  4 4* 4 4* 3 3 3  3
Engels  3 4* 2 2 2  2  3  4*  3 4*  2  2  2  2
Duits 3 3* 2 1 1 1  3 3*  3 3* 1  1  1  1
Aardrijkskunde              2  1      2 1  2  1
Fysica     1 1      2  2  1  1 3* 4* 2 3
Chemie     1  1      2*  2*  1  1 2 3* 2 2
Biologie      1 1      2* 2  1  1  2* 2  2*  2
Ned. Expressie                  1          
Plastische opvoeding         1  1                
Muzikale opvoeding          1 1                
Seminarie 2      2 1  1                

* Projectwerking

De lessentabel doorgelicht

Latijn-Wiskunde & Grieks-Wiskunde: 8 uur wiskunde blijft.

In het vijfde en zesde jaar krijgen deze leerlingen 8 uur wiskunde.
In tegenstelling tot de officiële lessentabellen wordt –omdat we geloven dat dit een goeie voorbereiding is op verdere studies - het aantal uur fysica verhoogd tot twee uur per week en dit zowel in het vijfde als in het zesde jaar. Leerlingen die willen Duits studeren, kunnen dat kiezen als een facultatieve optie.

Grieks-Wetenschappen & Latijn-Wetenschappen

De school kiest hier voor een versterking van wiskunde in beide leerjaren: in plaats van de voorgestelde 4 uur komen er 6 uur. Immers wie later een studie in de wetenschappen wil aanvangen op universitair niveau, heeft zonder meer een achtergrond met zes uur wiskunde nodig.
Daarnaast zijn er twee keer twee uur fysica , twee keer twee uur chemie en 3 graaduren aardrijkskunde en biologie voorzien. Duits is mogelijk als facultatieve optie.

Grieks-Latijn

Voor Frans en Engels sluiten deze leerlingen aan bij de studierichtingen met moderne talen.

In het vijfde jaar krijgen ze dus 4 uur Frans en 3 uur Engels. Er is ook een lesuur Duits voorzien. In het zesde jaar krijgen deze leerlingen dus 3 uur Frans en 3 uur Engels plus één uur projectwerking Frans en één uur projectwerking Engels(dwz gedurende één trimester een blok van drie uur taal). De leerlingen krijgen daarenboven één uur seminarie Grieks facultatief en kunnen in het zesde jaar ook facultatief Duits volgen.

Latijn-Moderne Talen

Wat de talen betreft, sluit deze richting aan bij de andere richtingen met moderne talen. Dit betekent een uitbreiding (in vergelijking met de officiële lessentabel) van de uren talen in het vijfde jaar tot 4 uur Frans, 3 uur Engels en 3 uur Duits. Deze leerlingen krijgen in het vjifde jaar ook nog een jaaruur expressie aangeboden. In het 6de jaar krijgen deze leerlingen dus 1 uur projectwerking Frans, Engels en Duits aangeboden.

Wetenschappen- Wiskunde: keuze voor 8 of 6 uur blijft bestaan

Het aantal voorziene uren wetenschappen wordt uitgebreid tav. de officiële lessentabel van het VVKSO. Aardrijkskunde krijgt drie graaduren, Biologie krijgt 3 graaduren,fysica 5 en chemie 4. Alle leerlingen krijgen ook twee graaduren Duits.

We voorzien twee keuzemogelijkheden voor deze leerlingen.

Kiest men voor We Wi 8 dan krijgen deze leerlingen in het vijfde én zesde jaar twee uur extra wiskunde. Kiezen ze voor We Wi 6 dan krijgen ze in het vijfde jaar projectwerking Bio/Fysica en in het zesde jaar projectwerking Chemie/Fysica

Economie – Moderne Talen

In het vijfde jaar krijgen de leerlingen als seminarie 2 uren boekhouden aangeboden.

De talen krijgen in het vijfde jaar een versterking: 4 uur Frans – 3 uur Engels – 3 uur Duits..

In het zesde jaar wordt dat 4 uur Frans, 4 uur Engels en 3 uur Duits. Eén van die lesuren wordt georganiseerd als projectwerk wat betekent dat ze in een periode van één trimester drie uur na elkaar dat vak hebben waarin ze dan hun vaardigheden in Frans, Engels en Duits zullen moeten oefenen en dit op zeer uiteenlopende maar wel actieve manieren (theater bijwonen, poppenkast in elkaar steken, gesprekken met 'native speakers', theater spelen, een bepaalde auteur nader gaan bestuderen, een reis voorbereiden...)

Economie - Wiskunde

In het vijfde jaar krijgen deze leerlingen 2 uur Duits. Hiermee komen ze uit op 32 lestijden.

In het zesde jaar volgen deze leerlingen 1 uur Duits en twee uur seminarie economie (boekhoduen). Hiermee komen ze uit op 33 lesuren.

Moderne Talen - Wetenschappen

In het vijfde jaar sluit deze studierichting zowel aan bij de studierichtingen met wetenschappen als die met moderne talen. Dit levert een versterking talen op: 4 uur Frans – 3 uur Engels – 3 uur Duits. Tegelijk zijn 4 graaduren fysica en chemie voorzien. Voor biologie en aardrijkskunde zijn 3 graaduren ingericht. In het vijfde jaar is er 1u projectwerking biologie. Dit levert in het vijfde jaar een lessentabel met 33 uren op.

In het zesde jaar sluiten deze leerlingen aan – gezien het profiel van hun verdere studies – bij de studierichtingen 'Moderne Talen'. Ze krijgen dus ook projectwerking aangeboden voor talen.

Moderne Talen - Wiskunde

In het vijfde jaar sluit deze studierichting zowel aan bij de studierichtingen met wetenschappen als die met moderne talen. Dit levert een versterking talen op: 4 uur Frans – 3 uur Engels – 3 uur Duits. In het vijfde jaar is verder één uur Nederlandse expressie voorzien. Dit levert in het vijfde jaar 32 lesuren op.

In het 6de jaar krijgen deze leerlingen net als de andere leerlingen die moderne talen volgen een lessentabel met één uur projectwerking. Dit levert opnieuw 32 lesuren op.

Humane Wetenschappen

In het vijfde en zesde jaar krijgen de leerlingen die kiezen voor humane wetenschappen 1 uur Duits.

Nog in het vijfde jaar worden wordt de leerlingen als seminarie 1 uur muzische vorming aangeboden. Hierin komen zowel leerinhouden uit plastische als muzikale opvoeding aan bod.

Ook in het zesde jaar krijgen deze leerlingen 1 uur seminarie. Hierin komen opnieuw verschillende (vakoverschrijdende) thema's aan bod, met name uit de geschiedenis en de cultuurwetenschappen..

Ga naar boven