Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Moderne vreemde talen

Kiezen voor talen

In de nieuwe structuur van de tweede graad hebben de talen een duidelijke plaats gekregen. In het Sint-Jozefsinstituut-College krijgen alle leerlingen vier uur Nederlands, (minimum) vier uur Frans en zijn er klassen die drie en klassen die twee uur Engels krijgen. Alle leerlingen krijgen in het vierde jaar één uur Duits.

De vormingscomponent Moderne Talen kan het best gekenmerkt worden door het cijfer vier.

  • Vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits worden je aangeleerd met grote aandacht voor de communicatieve vaardigheden.
  • Vier vaardigheden: luisteren, spreken, studerend lezen en schrijven.
  • Vier jaar: In de tweede en de derde graad krijg je op vier jaar tijd de kans om een stevige taalbeheersing te verwerven.

Frans

Alle leerlingen krijgen in het derde jaar vier uur Frans aangeboden. Leerlingen die voor de richting Economie kiezen met een versterking van de talen krijgen in het derde jaar een extra vijfde uur Frans aangeboden. In dat uur wordt geopteerd voor inoefening van de leerstof. Daarbij wordt de nadruk gelegd op dictees, expressief lezen en dialoogoefeningen.

Zowel in de lessen als in het projectwerk (zie verder) is taalvaardigheid een belangrijk gegeven. Lezen, spreken, schrijven en luisteren zijn zaken die in ruime mate aan bod komen. Uiteraard zijn die vaardigheden gestoeld op een degelijke basis van kennis van grammatica en woordenschat.

Engels

Als talen je aanspreken, dan zal dat beslist ook het geval zijn voor Engels, de wereldtaal bij uitstek.

In de tweede graad, in het derde jaar krijgen de leerlingen die geen klassieke talen volgen, een derde uur Engels. Tijdens dat uur ligt het accent vooral op een grondiger inoefening van de reeds genoemde vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

In de derde graad worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met een gamma van tekstsoorten: van artistiek-literair tot zakelijk-informatief. Het handboek wordt aangevuld met actuele teksten uit de krant en van het internet. De vier reeds genoemde vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) komen aan bod om deze teksten te verwerken (beschrijven, structureren, beoordelen) Hierdoor worden taal en inhoud op een interactieve manier geïntegreerd.

Productieve vaardigheden krijgen ook hun kans in uitstappen naar Londen en Canterbury, contacten met de partnerschool te Dover, of met de partnerscholen in de internationaliseringprojecten, het bijwonen of spelen van Engels toneel of het bijwonen van een repetitie voor een musical, het bezoek van native speakers...

Duits

De leerlingen krijgen in het vierde jaar allemaal één uur Duits aangeboden.

Met "Alles im Griff" starten we een verkenningstocht in de taal van Goethe en Schumacher..

We besteden veel zorg aan tekst- en oefenmateriaal dat nauw op je eigen belevingswereld aansluit. Luisteren en begrijpend lezen komen op de voorgrond, maar je zal ook korte dialoogjes en kleine boodschappen schrijven. Je zal versteld staan hoe vlug je in het Duits kunt dialogeren en informeren, kopen en verkopen, skiën en snowboarden.

In de derde graad willen we in de lessen Duits je leesvaardigheid stimuleren door een gevarieerd en aantrekkelijk tekstaanbod. Dankzij gevarieerde luistertests, stelselmatige training van de spreekvaardigheid en van de schrijfvaardigheid komen alle communicatieve vaardigheden ruim aan bod.

De grammatica is nu uitgebreider maar blijft functioneel, is geen doel op zich maar vervult een ondersteunende rol in het actief taalgebruik.

Nauwe contacten met onze partnerscholen in Eupen en Dortmund (Mallinckrodt Gymnasium) bieden je de kans, o.m. via uitwisselingen, je taalkennis aan te scherpen: uitwisselingen, een toneelvoorstelling in het Duits, poppenkast spelen voor Duitstalige kleuters,... het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Wie goed Duits kent, heeft een belangrijke werkgelegenheidstroef in handen. Duitsland blijft Belgiës eerste handelspartner.

Niet alle richtingen hebben Duits op hun lessentabel staan. De school biedt de leerlingen evenwel de mogelijkheid om facultatief Duits te volgen. Dat kan voor leerlingen soms een belangrijke steun betekenen als ze dan om welke reden ook de stap moeten zetten van Economie-Wiskunde naar Economie-Moderne Talen. Het is alvast aan te raden om facultatief Duits te volgen.

Het projectwerk

Wie een richting met talen kiest, krijgt in het zesde jaar één lesuur projectwerk. Dat houdt in dat elke leerling voor elk van de drie talen gedurende één trimester een blok van drie uren krijgt voor een diepgaand leren van de vreemde talen. Daarin kan één bepaald thema worden uitgewerkt of er wordt intens aan een project gewerkt of er wordt vakoverschrijdend gewerkt.

Thema's en projecten voor het vak Engels in voorbereiding zijn b.v. war poetry, London (nav. de schooluitstap op het einde van het jaar), een toneelvoorstelling in het Engels. Zo brachten leerlingen van klas 604b dit jaar een mooie voorstelling van twee short plays die ze dan ook in de toneelschool te Dover mochten gaan brengen.

Mogelijke thema's en projecten voor het vak Duits zijn: Berlijn, de Duitstalige Gemeenschap in België, poppenspel in een Duitstalige kleuterschool en toneel in de Duitse partnerschool of het voorbereiden van een uitwisseling met een Duitse partnerschool.

Voor Frans handelt het over thema's en projecten rond Parijs (nav. de schooluitstap) maar ook over poëzie, toneel e.d.

Ga naar boven