Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Grieks en Latijn

Grieks en/of Latijn kiezen, is kiezen voor een brede en algemene vorming

• Intellectuele vorming

Het nauwkeurig observeren van taalmateriaal, het logisch redeneren bij de verklaring ervan en het precies oordelen bij de vertaling, zijn stuk voor stuk hoogwaardige leerprocessen.

• Culturele vorming

Door de grondige en kritische lectuur van klassieke teksten ontwikkelen de leerlingen hun esthetisch gevoel, moreel bewustzijn, historisch overzicht en inlevingsvermogen in de psychologie van de mens.

De klassieke teksten zijn het medium bij uitstek om in contact te komen met de antieke culturen die zoveel schoonheid hebben voortgebracht en de bakermat van onze huidige westerse beschaving en cultuur genoemd kunnen worden.

• Attitudevorming

De studie van de klassieke talen ontwikkelt enkele duurzame houdingen zoals de zin voor analyse en synthese en de gevoeligheid voor niet-utilitaire waarden als vormschoonheid, morele integriteit en intellectuele diepgang.

Om de klassieke opleiding met succes te kunnen voltooien, moeten de volgende basishoudingen aanwezig zijn: intellectuele capaciteiten, sterke studiemotivatie, groot doorzettingsvermogen en een brede culturele belangstelling.

Het curriculum klassieke talen in het Sint-Jozefsinstituut - College

Jongens en meisjes die in het eerste en tweede jaar bewezen hebben dat ze de studie van de klassieke talen aankunnen, mogen met vertrouwen en enthousiasme op de ingeslagen weg verder gaan.

In de tweede graad van het Sint-Jozefsinstituut – College kan je kiezen voor Latijn (met wiskunde volgens leertraject vier uur of leertraject vijf uur) of Grieks-Latijn (met vier uur wiskunde maar volgens het leertraject vijf uur).

De lessentabellen vind je hier: 3de jaar - 4de jaar - 5/6de jaar

In de derde graad krijg je nog een grotere waaier van mogelijkheden: Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Moderne Talen, Grieks-Latijn, Grieks-Wiskunde of Grieks- Wetenschappen.

NIEUW - CLIL in de richtingen met Latijn

clilnieuw250Sinds een tweetal jaar kan je in het Sint-Jozefsinsttuut-College ook bepaalde lessen in een vreemde taal volgen. CLIL staat voor een aanbod van zaakvakken die in een vreemde taal gegeven worden. In het Sint-Jozefsinsttuut-College van Torhout kiezen we daarbij voor de maximale aanpak, d.w.z. het vak wordt van de eerste tot de laatste minuut (van lessen tot en met examens) in de vreemde taal gegeven. Alleen dan is er
immers sprake van een duidelijke leerwinst zowel voor de vreemde taal als voor het zaakvak.

In het 3de jaar Latijn B (en aansluitend ook in het 4de jaar) kan je geschiedenis in het Frans volgen.

In het 5de jaar Latijn (en aansluitend ook in het 6de jaar) kan je geschiedenis in het Engels volgen.

Meer info over CLIL: klik hier

Klassieke talen en de studiekeuzemogelijkheden

De studierichtingen Latijn en Grieks zijn geen keurslijf: de leerlingen kunnen bij elke overgang overstappen naar een andere ASO-richting. Het verdient vanzelfsprekend de voorkeur de klassieke vorming door te trekken tot het eind van het secundair onderwijs.

De belangrijkste keuzes die in de tweede graad moeten gemaakt worden, zijn of je in je lessenpakket een klassieke taal wenst op te nemen (Latijn of Grieks én Latijn) en met welk leertraject wiskunde je de studie van de klassieke taal combineert.

En daarna?

Leerlingen die klassieke studies gevolgd hebben, behalen doorgaans hoge slaagcijfers aan de universiteit en doen dit in alle soorten opleidingen. Ook voor het niet-universitair onderwijs biedt een klassieke opleiding een stevige basis.

Vaak wordt immers de vraag naar het nut van Latijn of Grieks gesteld. Slaagkansen in hogere studies worden echter niet in de eerste plaats bepaald door de voorkennis van specifieke vakinhouden maar wel door het peil van de algemene intellectuele vorming en duurzame attitudes zoals wetenschappelijke belangstelling, studiemotivatie en doorzettingsvermogen.

Ook in de bedrijfswereld is een herwaardering van klassiek gevormden vast te stellen. Men heeft immers steeds meer behoefte aan mensen met een brede achtergrond, menselijk inzicht, analytisch denkvermogen en aandacht voor ruime verbanden.

Ten slotte.... klassieke studies kies je niet alleen voor het nut ...

Wie voor klassieke talen kiest, kiest voor een onderwijs en een persoonlijkheidsvorming die het ideaalbeeld van de humaniora heel sterk benaderen

Ga naar boven