Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Economie

Actueel en bruikbaar

De media staan bol van nieuwsitems uit de sociaal-economische realiteit. Een elementaire kennis van economische begrippen behoort dan ook tot de algemene vorming van elke bewuste burger die zijn plaats in de maatschappij wenst te veroveren. Je wilt er toch met kennis van zaken over meepraten?

Het vak economie biedt zowel in de tweede graad als in de derde graad een heel pakket actuele onderwerpen uit de sociale en economische sfeer. Die onderwerpen verruimen onze kennis over de mens en de maatschappij waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Kennis over die onderwerpen laat ons toe om zeer genuanceerde en verantwoorde standpunten over die aangelegenheden in te nemen.

In de tweede graad worden de accenten gelegd op de basiswerking van de onderneming. Daarnaast wordt bestudeerd wat risico's nemen in een onderneming inhoudt en hoe men die risico's kan beheersen. Verder worden kleine ondernemingen vergeleken met grote en met multinationale ondernemingen. We gaan ook niet voorbij aan het fenomeen van de globalisatie. Ook het wereldomvattend probleem van de noord-zuid verhoudingen en de welvaartsverschillen komen aan bod tijdens de lessen en in de opdrachten die de leerlingen krijgen.

Een ruime keuze aan studiemogelijkheden in het hoger onderwijs

Economie studeren in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs is een uitstekende voorbereiding op voortgezet onderwijs.

Hierbij denken we aan universitaire studies en vierjarige studies van het hoger onderwijs

zoals master in de economie, handelsingenieur, de masteropleidingen handelswetenschappen, rechten, politieke en sociale wetenschappen, rechten, bestuurskunde ... maar ook aan driejarige opleidingen zoals marketing, fiscaliteit en accountancy, verzekeringen, expeditie, rechtspraktijk ...

De ervaring leert ons dat wanneer het vak economie ondersteund wordt door wiskunde de toegang tot het academisch onderwijs iets gemakkelijker verloopt.

Algemeen vormend

Economie bestudeert het gedrag van de mens die behoeften bevredigt. En sinds we uit het aards paradijs verdreven zijn, zijn die behoeften ontelbaar.

In economie gaat het in eerste instantie over mensen. Bij het zoeken naar verklaringen van het menselijk gedrag op economisch vlak, hebben we aandacht voor het ontwikkelen van het observatievermogen, het genuanceerd formuleren van het probleem en het probleemoplossend denken.

Kiezen voor economie is kiezen voor heel wat actuele kennis, voor een ruime studiekeuzemogelijkheid en een heel algemeen vormend vak.

Ga naar boven