Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

3de graad - Accountancy & IT (TSO)

De studierichting 'Accountancy & IT' (Boekhouden-Informatica) combineert twee belangrijke pijlers:

 • Enerzijds komt een stevig pakket toegepaste economie (7 uur) aan bod:

De leerlingen krijgen vooral bedrijfseconomie te zien. Zo komen onder andere de economische omgeving, het buitenlands beleid, het belang van stakeholders, de opstartformaliteiten, marketing-, investerings-, voorraad-, personeelsbeleid, analyse van de jaarrekening en fiscaliteit aan bod.
Alle boekhoudkundige verrichtingen worden steeds bekeken en geïnterpreteerd vanuit een ruimer bedrijfseconomisch geheel. Daarnaast leren de leerlingen ook werken met een professioneel boekhoudpakket.

 • Anderzijds krijgen de leerlingen een belangrijk deel toegepaste informatica.

Het gaat om 7 uur zowel in het vijfde als in het zesde jaar. In de informaticalessen komen de volgende onderwerpen aan bod:

   • SQLdatabase
   • BIG DATA
   • Veiligheid
   • Websiteontwikkeling
   • Object georiënteerd programmeren in C#
   • Programmeren in het 3-lagenmodel

De integratie van beide onderdelen van de studierichting komt tot uiting in de geïntegreerde proef die de leerlingen in het zesde jaar als 'kroon op het werk' afleveren.

 • Daarnaast komen ook de algemene vakken aan bod:

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde (4 uur)
Algemene vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, lichamelijke opvoeding, wetenschappen

Na de opleiding studeren de meeste leerlingen verder in uiteenlopende richtingen. Toch bereidt de studierichting 'Accountancy & IT' vooral voor op studierichtingen met economie of informatica (professionele bachelor). Daarnaast komen onze leerlingen ook terecht in het sociaal en pedagogisch hoger onderwijs, waar ze – afhankelijk van hun eigen profiel – mooie resultaten behalen. Hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen ook nog door het behalen van het attest bedrijfsbeheer samen met hun diploma secundair onderwijs.

Ga naar boven