Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Een ruim studieaanbod

Het Sint-Jozefsinstituut-college biedt een ruim studieaanbod aan in de 2de en 3de graad.

2de graad

De lessentabel voor het derde jaar kan je hier raadplegen.

De lessentabel voor het vierde jaar kan je hier raadplegen.

Na het tweede jaar kunnen de leerlingen kiezen voor de volgende studierichtingen: Economie, Humane Wetenschappen, Latijn, Grieks-Latijn en Wetenschappen.

Er zijn voor alle richtingen minimum vier uur wiskunde voorzien. Om het duidelijker te maken spreken we voortaan van wiskunde A voor wiskunde met het leertraject van 4 uur en wiskunde B voor de wiskunde met het leertraject van 5 uur. Het leertraject van 5 uur wiskunde bereidt voor op richtingen met sterkere wiskunde in de derde graad. Om de keuzemogelijkheden van de leerlingen te verruimen, hebben we binnen de scholengemeenschap beslist om t.a.v. de officiële lessenrooster toch nog enkele wijzigingen door te voeren:

Economie

Alle leerlingen die de richting Economie wensen te volgen, krijgen het basispakket van vier uur wiskunde aangeboden (leertraject A). Ze moeten echter ook kiezen tussen 1 uur extra wiskunde of 1 uur extra talen (1 uur Frans in het derde jaar en in het vierde jaar een uur extra Engels).

Wie het extra uur wiskunde (5 uur) kiest, volgt leertraject B.

Grieks-Latijn

Hoewel er slechts vier uur wiskunde voorzien zijn, volgen de leerlingen die voor Grieks-Latijn kiezen het leertraject van de vijf uur wiskunde (wiskunde B). Op die wijze blijven na de tweede graad alle keuzemogelijkheden open.

De leerlingen krijgen nog een uur informatica (waardoor ze net als in alle andere richtingen ook een uur informatica krijgen) en een uur Frans, wat het totaal aantal uren Frans op vier uur brengt.

Wie inschrijft voor deze richting dient zich akkoord te verklaren met de invulling die de school geeft aan de extra-lestijden.

Humane Wetenschappen

Om de richting een nog duidelijker profiel te geven, komt er in het derde jaar een uur muzikale opvoeding en in het vierde jaar een uur plastische opvoeding bij.

Wie inschrijft voor deze richting dient zich akkoord te verklaren met de invulling die de school geeft aan de extra-lestijden.

Latijn

In de lessentabel voor Latijn is vier uur wiskunde (leertraject A) als basis genomen. De leerlingen kunnen in het derde jaar echter bijkomend kiezen voor:

1 uur wiskunde en 1 uur Frans extra

of

1 uur Frans en 1 uur Engels extra.

Wie voor het pakket wiskunde en Frans kiest, krijgt dan het leertraject voor de vijf uur aangeboden (leertraject B).

In het vierde jaar moet dan gekozen worden tussen 1 uur wiskunde of 1 uur Frans extra. Wie kiest voor 1 uur wiskunde (leertraject B) krijgt echter (facultatief) één uur Frans aangeboden.

Wie inschrijft voor deze richting dient zich akkoord te verklaren met de invulling die de school geeft aan de extra-lestijden.

Wetenschappen

In onze school vullen we de lessentabel in de richting Wetenschappen aan met informatica en economie. In het derde jaar krijgen deze leerlingen een extra uur informatica, wat het totaal op twee uur brengt. In het vierde jaar krijgen ze twee uur economie. Hiermee wordt aan sommige leerlingen alsnog de mogelijkheid geboden om in een vijfde jaar een richting met economie te kiezen. Het is echter geen evident traject om te volgen als men in een vijfde jaar wil economie studeren.

De wetenschappelijke vakken bieden uitdieping bij de basisleerstof, vooral op het vlak van zelfstandig labowerk.

De derde graad

De lessentabellen kan je hier raadplegen.

In de derde graad kan er gekozen worden uit 12 studierichtingen in het ASO en twee in het TSO: Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde, Grieks-Latijn, Grieks-Wiskunde, Grieks-Wetenschappen, Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Wiskunde, Humane Wetenschappen, Moderne Talen-Wetenschappen, Moderne Talen-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 uur) voor wat het ASO betreft en Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer voor de TSO-richtingen.

Een zorgvuldige keuze is belangrijk vermits je in principe twee jaar in dezelfde studierichting moet blijven om een diploma te krijgen.

Ga naar boven