Frontpage

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding krijgt bijzondere aandacht.

De school draagt de zorg voor het leren en studeren van de leerling. Elke leerling wordt dan ook door de begeleidende klassenraad in zijn evolutie gevolgd.

Schriftelijke beurten dienen om de evolutie van de leerlingen tijdens het schooljaar te volgen. Om de studiebelasting niet te zwaar te maken worden er tot aan het herfstverlof in de derde graad maximaal vijf (grote) beurten per week voorzien. Nadien zijn er in de derde graad maximaal vier toetsen. In de tweede graad zijn er drie schriftelijke beurten per week voorzien. Daarnaast krijgen de leerlingen nog testen waarbij kleine deeltjes van de leerstof getoetst worden.

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de schoolloopbaan van de leerling. Daarom wordt ook ernstig werk gemaakt van een degelijke studiekeuze.

Er wordt ook gewaakt over het psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen. Als leerlingen zich goed in hun vel voelen, presteren ze (meestal) beter.

De leerlingen worden door hun klassenleraar gevolgd. Die overlegt samen met de vakleraars, ondermeer tijdens de klassenraden, welke begeleidingsmaatregelen moeten genomen worden. De klassenleraar is de eerste persoon waar leerlingen met hun problemen terecht kunnen.

De cel leerlingenbegeleiding volgt leerlingen met problemen. Ze wordt gevormd door de directie, de graadcoördinator, de leerlingenbegeleiders van de afdeling en een afgevaardigde van het CLB. Die cel komt wekelijks bijeen en bespreekt welke initiatieven genomen kunnen worden om een leerling met een bepaald probleem te helpen.

Leerlingen die problemen hebben met hun studiemethode of die qua motivatie een wat strakkere opvolging nodig hebben, kunnen een beroep doen op de verantwoordelijke studiemeester-opvoeder die instaat voor studie(methode)begeleiding.

In de derde graad functioneert de Z-kamer.

Dat is een soort 'asielruimte' waar leerlingen altijd terecht kunnen als het eens moeilijk gaat. Er is zowel aandacht voor problemen op het vlak van leren en studeren als voor problemen van sociaal-emotionele aard.

Twee studiemeesters-opvoeder houden zich in het bijzonder bezig met studiebegeleiding. Leerlingen die ervaren dat ze problemen hebben op vlak van studieplanning, studiemethode of –motivatie kunnen op hen een beroep doen.

De Z-kamer is ook een ontmoetingsruimte waar leerlingen even op adem kunnen komen of met een leraar, studiemeester-opvoeder of medeleerling praten.

In de tweede graad heeft 'De Plek' eenzelfde ontmoetingsfunctie. Ook daar kunnen de leerlingen met hun vragen en problemen terecht bij de studiemeesters-opvoeders of een vertrouwensleerkracht.

Ga naar boven