3de graad

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Werkgroep Negen - wie zijn we?

De paradox van onze tijd:

'Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld'.

Soms heb je een gevoel van onmacht over maatschappelijke problemen waar je als jongere geen vat op hebt. Er is de gapende kloof tussen rijk en arm in binnen- en buitenland, de opwarming van de aarde, de grove schendingen van mensenrechten, enz.

Deze onmacht kan omgezet worden in kracht, betrokkenheid, inzet voor een ander. Werkgroep NEGEN is een enthousiaste groep leerkrachten en een opvoeder die een antwoord wil bieden op het neoliberale gedachtegoed waarin alles een product geworden is. Dit gaat gepaard met een koppeling aan de zogenaamde meritocratie, waarbij iedereen verantwoordelijk geacht wordt voor het eigen succes of de eigen mislukking – dit is de mythe van de self made man. Als je slaagt, heb je het aan jezelf te danken, als je mislukt ook en het belangrijkste criterium is winst en geld want het moet opbrengen, dat is de boodschap. Dit neoliberaal discours is dwingend aanwezig op alle mogelijke vlakken, het bepaalt niet alleen de economie, maar ook de zorgsector, het onderwijs, het onderzoek en ook de media.

Over onderwijs hebben wij ervaring en hier kan tegenstroom gegeven worden. We willen leerlingen enthousiast maken om kritisch na te denken, hun eigen consumptiepatroon in vraag te stellen, een antwoord bieden op populisme,en ... te zoeken naar een eigen spiritualiteit.

Werkgroep NEGEN wil afstand nemen van het huidig cynisme waarmee de neoliberale constructie voor exclusieve waarheid aangenomen wordt. Het egoïstische, het competitieve, het agressieve zit in de mens. De banaliteit van het kwaad is een realiteit. Maar het altruïstische, het willen samenwerken, de solidariteit – de banaliteit van het goede zit evenzeer in ons – en het is de omgeving die beslist welke kenmerken er dominant naar buiten treden. En die omgeving maken wij grotendeels zelf. Op de koop toe is er meer dan voldoende bewijs dat wij ons veel beter voelen wanneer we iets betekenen voor een ander en daarvoor erkenning krijgen. We willen het goede weer een plaats geven in het Sint-Jozefsinstituut-college. Meer ethiek. En dit is een krachtig anti-depresssiemiddel. Straffer dan prosac.

NEGEN concentreert zich op 3 grote activiteiten per jaar, daarnaast zijn nog een aantal kleinere acties. Hiervoor worden leerlingen betrokken om de activiteiten uit te werken. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de leerlingen te geraken.

Hoogtepunt is onze eigen versie van Music For Life.

We ondersteunden reeds projecten in Bangladesh (Damiaanactie, Banglabari waarbij inleefreizen werden en worden georganiseerd), Brussel (jeugdhuis Chicago waar we een speciale band mee hebben na een Brussel driedaagse van 5 huame wetenschappen), Guatemala en Ivoorkust (Oxfam-projecten waarbij we ook de link maken met de verkoop van fair trade producten en een welkoms wereldwiinkelontbijt voor de vijfdes), Haïti en Nepal (heropbouw van verwoeste scholen door een aardbeving). ...

We proberen elk jaar een andere thematiek en continent aan bod te laten komen, zonder de armoede in eigen land uit het oog te verliezen. Elk jaar kiezen we na een grondige discussie een nieuw project. Daarbij maken we gebruik van ons eigen netwerk.

En dit is onze werkgroep:
WerkgroepNegen2

Vastival & Music for Life 2020

Vastivallogo210

ergenslangsdelijn210

klik voor alle info!

Schoolbrochure 2020

klik telkens voor meer info!

BROCHURE 2020

Brochure Sint Jozef web2016 240

eramuspluslogo

 

buurklassenmenu

 

Negenblauw250
Mediumblauwwit250

CLIL aanbod

clil210

Ga naar boven