3de graad

 

sjnewSint-Jozefsinstituut-college
Torhout

Jeugdhuis Chicago en het college - een duurzame samenwerking

Chicago 26Brussel

Brussel is een zeer jonge stad. Nergens in België loopt er relatief zoveel jong bloed rond. Maar veel van dit jong talent wordt spijtig genoeg nog onderbenut. De meeste van deze kinderen en jongeren wonen in de meest arme gebieden van Brussel: in de wijken met de hoogste bevolkingsdichtheid en het minste groen, de hoogste werkloosheid, de meeste armoede, de slechtste huisvestingssituatie, …


Jeugdhuis Chicago

20 jaar geleden werd onder de impuls van de West-Vlaamse priester Daniël Alliët jeugdhuis Chicago opgericht. Een groot huis in de Chicagobuurt werd aangekocht om de Brusselse jeugd er, letterlijk en figuurlijk, een eigen plek te geven. Een plaats om samen te komen, te spelen, huiswerk te maken, plannen te maken voor filmprojecten, te debatteren, om uit te kijken naar de zomerkampen die ze met de groep zullen ondernemen (en zo veel meer…). Als de trein vertrokken is, laat hij de dagelijkse werking in handen van een aantal beroepskrachten: een coördinator en enkele animatoren.


Chicago 20Het college voelt zich verbonden met het jeugdhuis.

De voorbije jaren hebben we met het College van Torhout een band opgebouwd met dit jeugdhuis. In 2010 schonken we een klein deel van de opbrengst van de MFL-week aan het jeugdhuis. De rest ging naar andere projecten van Daniël Alliët die mensen in armoede probeert te helpen.
We gingen er in 2013 met leerlingen op bezoek om de werking van het jeugdhuis te leren kennen. Een groep van 10 leerlingen en enkele leraars vierde er oudejaarsavond samen met de Brusselse jongeren en leerde er op die manier de realiteit en de rijkdom van het leven in een grootstad kennen. Met de opbrengst van de MFL-week van 2014 konden we een nieuwe keuken voor het jeugdhuis financieren die tot op vandaag ontzettend veel gebruikt worden. Ze denken daar nog elke dag aan ons!


Ook dit schooljaar zetten we ons in voor dit jeugdhuis.

We laten jeugdhuis Chicago niet los. Drie leraars zijn in september op bezoek geweest. De door ons betaalde keuken is nog steeds het hart van dit open huis! Coördinator Joke Coopman vertelde ons dat de noden van de kansarme Brusselse jongeren nog steeds groot zijn. Ze komen naar het jeugdhuis om er een computer te gebruiken voor hun huiswerk, om sollicitatiebrieven te schrijven, om iets af te printen… Ze komen om zich te ontspannen, vrienden te ontmoeten, over hun zorgen te praten, te dromen van een betere toekomst.
Wij willen ons dit jaar ook inzetten voor deze Brusselse leeftijdsgenoten tijdens onze jaarlijkse Music-for-lifeweek in maart. Daarom trokken we op woensdag 7 november met een groep leerlingen naar Brussel. Een eerste kennismaking en ontmoeting. Daarna zal elke klas een eigen actie organiseren om zo centen te verzamelen voor het project in Brussel.

Chicago 07
Voorstel project MFL 2019

Het jeugdhuis is een groot huis met een keuken en een grote zaal op de benedenverdieping. Op de eerste verdieping zijn er drie bureauruimtes en twee kleine lokaaltjes waar gesprekken en huiswerkbegeleiding kan doorgaan. Op de tweede verdieping is er een zaaltje. Ook de zolder wordt als zaaltje (de grootte van een klaslokaal) gebruikt.
Het idee is er nu om van een deel van een ruimte een computer- en huiswerkplek te maken. Daarvoor moeten er degelijke desks gemaakt worden om daar dan de computers op te installeren. Eventueel wordt ook gedacht aan een manier om die desks/computers van de rest van de zaal af te schermen omdat er ook nog ‘gespeeld’ moet kunnen worden in die ruimte.
Wij denken eraan om ons, met onze school, daarvoor te engageren. Sharon en Rik informeren eens bij het VTI of zij het (opnieuw) zien zitten om de praktische uitwerking daarvan voor hun rekening te nemen. Wij zouden de nodige financiële middelen proberen bij elkaar te krijgen. Als het VTI niet instaat voor de praktische uitwerking, zal er moeten samengewerkt worden met een timmerman (door Joke te contacteren).
Danny heeft zich bereid verklaard om met leerlingen IB de computers (‘oude’ van op school met toetsenborden/muizen) te gaan installeren. Schermen zullen moeten aangekocht worden. Ook daar zouden wij de financiële middelen moeten voor voorzien.
De leraars die het gesprek met Joke hebben gehad, hebben het gevoel dat we echt kunnen helpen om deze werking een duw in de rug te geven. We vinden het waardevol om dit project te blijven steunen omwille van de band die we met het jeugdhuis hebben. Ook het feit dat we voor onze leerlingen ontmoetingen (op woensdag 7 november, met de klassen IB, …) met Brusselse jongeren op poten kunnen zetten, vinden we een cruciaal onderdeel van dit project. We gaan ervoor!

CLIL aanbod

clil210

Schoolbrochure

klik telkens voor meer info!

BROCHURE

Brochure Sint Jozef web2016 240

Negenblauw250
Mediumblauwwit250
Ga naar boven